Työnjohto

Meiltä saat rakennushankkeeseesi vastaat KVV- ja IV työnjohtajat, jotka vastaavat rakennushankkeen aikana, että asennukset ja työ tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. KVV- ja IV-työnjohtaja pitää myös yhteyttä rakennusviranomaisiin.


Rakennushankkeen aikana vierailemme työmaalla tarpeen mukaan, osallistumme hankkeen aloituskokoukseen, sekä käyttöönotto- ja lopputarkastuksiin. Pidämme huolta tarvittavista tarkastusasiakirjoista ja toimitamme ne rakennusviranomaisille.

Työmaavierailujen mahdollistamiseksi teemme työnjohtopalveluita vain Kuopion ja Pohjois-Savon lähialueella. Voit katsoa suuntaa antavat KVV- ja IV-työnjohdon hinnat täältä: Hinnasto